ផ្សាយចេញ ៖ 04-Apr-2017 03:48 pm   6 months ago

១.ក្បាច់នាងមច្ឆានៅក្នុងបឹងៈ បើប្រើក្បាច់នេះខាងនារីត្រូវគេងនៅក្នុងអាងទឹកហើយយកវត្ថុណាដែលទន់ល្មមសាកសមនឹងយោនីរបស់ស្ត្រីដើម្បីស៊កបញ្ជូលនៅក្នុងអាងទឹក។ ធ្វើដូចនេះអ្នកមានអារម្មណ៍ឆាប់ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌

 

២.ក្បាច់ម្រាមដៃប្រាំៈ ក្បាច់នេះមិនថាប្រុសឬស្រីនោះទេ គឺតែងតែប្រើវាជានិច្ចដើម្បីបំពេញចំណង់ផ្លូវភេទរបស់ខ្លួនឯង។ ក្បាច់នេះងាយស្រួលប្រើ និងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ។

 

៣.ក្បាច់ហែកមេឃៈ ជាក្បាច់ដែលកម្រមានអ្នកដឹងណាស់ ពីព្រោះតែក្បាច់នេះទាល់តែអ្នកប្រើវានៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៌ថាមានចំណង់ខ្លាំងបំផុត។ ក្បាច់នេះខាងនារីត្រូវដេកកន្ធែកជើងហើយត្រូវយកដៃទាំងពីរមកហែកយោនី ព្រមទាំងយកដៃលូកយកដើម្បីដល់ឋានសួគ៌។

 

៤. ក្បាច់ស៊កចេកៈ ជាក្បាច់ប្រើឧបករណ៍មកជំនួយ វាមិនពិបាកនោះទេឧបករណ៍ទាំងនេះមានលក់នៅផ្សារទំនើប ឬអាចច្នៃដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើផ្លែត្រសក់ជាដើម។

 

៥.ក្បាច់ស្រមើស្រម៉ៃៈ អ្នកនឹងផ្លាស់ប្តូរតិចនិចថ្មីជាមួយក្បាច់នេះដែលអ្នកតម្រូវអង្គុយមុខកញ្ចក់ហើយស្រមៃថាដៃគូររបស់អ្នកនៅក្នុងកញ្ចក់ បន្ទាប់មកមកអាចច្របាច់ដោះ ឬក៏យកដៃស៊កចូលយោនីរបស់អ្នកដោយសុខស្រួល។ប្រភព៖plus-news