ផ្សាយចេញ ៖ 12-May-2017 04:58 pm   5 months ago

យោង តាម ការស្រាវជ្រាវ បាន ឱ្យ ដឹង ថា បុរសៗ នឹង បះ អាអូនតូច ឡើង ខ្លាំងបំផុត នៅពេល ព្រឹក ។ មនុស្ស ភាគច្រើន ជឿ ថា លិង្គ បះ នៅពេល ព្រឹក ជា ពេល ដែល លិង្គ ខ្លាំងបំផុត ។ ដូចនេះ តើ ពេល ណា ដែល សមត្ថភាព ផ្លូវភេទ បុរស ខ្លាំងក្លាបំផុត ។

ព្រឹក ម៉ោង ៦-៧ ជា ពេល ដែល លិង្គ ខ្លាំង អស្ចារ្យ

អ្នកជំនាញ រកឃើញ ថា ខ្លួនប្រាណ បុរស ងាយ នឹង ពុះកញ្ជ្រោលបំផុត ក្នុង ចន្លោះ ម៉ោង ៦-៧ព្រឹក ហើយ ចំណង់តណ្ហា ផ្លូវភេទ ក៏ កាន់តែ ខ្លាំងណាស់ ដែរ ។ ដោយសារ យប់ សម្រាក បាន គ្រប់គ្រាន់ ភាពអស់កម្លាំង នឹង បាត់ អស់ ហើយ ថាមពល ច្រើនឡើង ត្រលប់ មកវិញ ។ ស្រប ពេល ជាមួយគ្នា នេះ ដែរ ការបញ្ចេញ អរម៉ូនភេទ បុរស ក៏ អាច ធ្វើឱ្យ លិង្គ កាន់តែ រឹង និង បះ បាន យូរ ។ ដូចនេះ ជម្រើស ដែល ល្អ ត្រូវ រួមរ័ក្ស ជាមួយ គូស្នេហ៍ នៅពេល ព្រឹក បន្ទាប់ពី ក្រោក ពីគេង ។

ដឹង​អត់!...អាអូនតូច​បុរស​បះ​រឹងបំផុត​នៅពេល​ណា?

សំណាង មិន ល្អ ស្ត្រី នឹង មិន អាច ទទួល យក ដំណាក់កាល រួមភេទ ពី បុរស បាន ភ្លាមៗ ក្រោយ ពេល ភ្ញាក់ពី គេង បាន ឡើយ តែ ស្ត្រី នឹង ចាប់ មាន សម្រើប ពេល គ្រប់យ៉ាង ត្រូវ បញ្ចប់ ហេតុនេះ លទ្ធផល អាច នឹង មិន ល្អ ប្រសើរ ។

បុរស ខ្លះ ចូលចិត្ត បង្កាត់ ភ្លើងស្នេហ៍ ពេល ព្រឹក ព្រោះ ពួកគេ មាន ទំនុកចិត្ត លើ សមត្ថភាព ផ្លូវភេទ របស់ ខ្លួនឯង ។ ជា មធ្យម បុរស អាច បះ លិង្គ ឡើង ពី ៥-៦ដង ក្នុង មួយ យប់ ៕

ដឹង​អត់!...អាអូនតូច​បុរស​បះ​រឹងបំផុត​នៅពេល​ណា?