ផ្សាយចេញ ៖ 16-May-2017 05:13 am   4 months ago

ប្រហែលជាខុសច្បាប់ធម្មជាតិ🍁 យ៉ាងណាមិញច្បាប់ធម្មជាតិក៍មិនមែនសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនោះទេ🛇
សំខាន់មនុស្សពីរនាក់ 👫 ស្រលាញ់គ្នា 💑 អាចរស់នៅជាមួយគ្នាបាន💏 ស្នេហាគឺការស្រលាញ់❤ ការចេះអធ្យាស្រ័យ😇 ការគោរព🙏ការយោគយល់🙇ការអាណិត😢 ការមេត្តា😊ការបារម្ភ😟ការគិត🤔ការស្មោះត្រង់😙 ។ល។ 🙅ស្នេហាមិនមែនតម្រូវចាំបាច់ត្រូវតែភេទផ្ទុយគ្នានោះទេ😊 #respectlove

ប្រភព៖ ចៅក្រី