ផ្សាយចេញ ៖ 08-Jan-2017 05:59 am   10 months ago

តើ ការ រួមភេទ របស់ អ្នក យ៉ាង ម៉េច ដែរ ? ប្រសិន បើ ចង់ បង្កើន សេចក្តីសុខ ទ្វេ ឡើង អំឡុង ពេល ប្រតិបត្តិការ នោះ តោះ សាកល្បង វិធី ងាយៗ ខាង ក្រោម នេះ មើល៖

gil

១. និយាយប្រាប់ នាង៖ កុំ គិត ថា ជា រឿង អាម៉ាស់។ និយាយ ពី រឿង លើ គ្រែ ជាមួយ ដៃគូ របស់ អ្នក ប្រាប់ ទៅ នាង នូវ អ្វី ដែល អ្នក ចង់ បាន។

 

២. បរិភោគ អាហារ ដែល មាន ផាសុកភាព៖ ពេល ដែល អ្នក មាន សុខភាព ល្អ រឿង ផ្លូវភេទ ក៏ រលូន ទៅ តាម នោះដែរ។

 

៣. ហាត់ ប្រាណ ជាមួយ គ្នា៖ ការ ហាត់ ប្រាណ ផ្តល់ ផល ល្អ ចុះ ហេតុអ្វី អ្នក មិន ហាត់ ប្រាណ ជាមួយ ដៃ គូ របស់ អ្នក? វា អាច ជួយ ឲ្យ អ័រមូន ផ្លូវ ភេទ កើន ឡើង ផង ដែរ។ ថ្វី ត្បិត ការ ហាត់ ប្រាណ ផ្តល់ ផល ល្អ តែ មិន ត្រូវ ហាត់ ប្រាណ ខ្លាំង ពេក នោះ ទេ ព្រោះ វា ធ្វើឲ្យ អ្នក គ្មាន កម្លាំង ក្នុង ខ្លួន កុំ ថា ឡើយ ដល់ ចំណង់ រួម ភេទ នោះ។

 

៤. រៀប គម្រោង រួមភេទ៖ កុំ គិត ថា វា ចម្លែក បុរស ដែល រវល់ ការងារ ច្រើន អាច គ្មាន ពេល ផ្តល់ ក្តី សុខ ដល់ ដៃគូ ខ្លួន។ រៀបចំ ពេល វេលា ណា មួយ ច្បាស់ លាស់ ដើម្បី ឲ្យ ជីវិត គូស្នេហ៍ អ្នក កាន់ តែ មាន ន័យ ឬ រក កន្លែង ថ្មី ដើម្បី ផ្លាស់ប្តូរ បរិយាកាស។

 

៥. បបោស អង្អែល៖ បុរស ភាគ ច្រើន ចូលចិត្ត វាយលុក ភ្លាមៗ ប៉ុន្តែ ស្ត្រី គឺ ខុស គ្នា នាង ចង់ បាន ការ បបោស អង្អែល មុន ពេល ចាប់ ផ្ដើម ប្រតិបត្តិការ។ ការ ថ្នាក់ថ្នម ឬ បបោស អង្អែល នឹង ធ្វើ ឲ្យ ជីវិត គូ រឹត តែ ផ្អែម ល្អែ ម និង មានក្តី សុខ។

 

៦. ឲ្យ នាង ចាប់ ផ្ដើម មុន៖ ប្រុសៗ ច្រើន តែ ជា អ្នក ចាប់ផ្តើម មុន សម្រាប់ រឿង លើ គ្រែ។ សាក ធ្វើការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដោយ ឲ្យ នាង ចាប់ផ្តើម មុន ជា ពិសេស តួនាទី នៅ ពី លើ។

 

៧. កុំ មើល រំលង ទឹក រំអិល ឬ ស្រោមអនាម័យ៖ កុំ គិត ថា ប្រើ ស្រោម អនាម័យ ឬ ទឹក រំអិល កាត់ បន្ថយ ការ សប្បាយ។ វា អាច ជា មិត្ត យល់ ចិត្ត របស់ អ្នក ក្នុង ការផ្តល់ សេចក្ដី សុខ ថ្មី ប្លែក។

 

ជាក់ ស្ដែង ស្រោមអនាម័យ Okamoto ផលិត ឡើង តាម ស្តង់ដា លេខ ១ របស់ ជប៉ុន ស្តើង ស្វិត ជាងគេ មិន ធុំ ក្លិន ជ័រ មាន ច្រើន ក្លិន ច្រើន ជម្រើស ទៅ តាម ការ និយម ចូលចិត្ត ។ អ្នកអាច រក ទិញ ស្រោម អនាម័យ Okamoto បាន នៅ តាម ម៉ាត ឱសថ ស្ថាន និង ផ្សារ ទំនើប។ រាល់ ការ ទិញ ស្រោម អនាម័យ Okamoto ១ ប្រអប់ ប្រភេទ ណា មួយ នឹង ទទួល បាន ការ ថែម ជូន ទឹក រំអិល Okamoto ១ កញ្ចប់ ភ្លាមៗ។

ប្រភព: sabay