ផ្សាយចេញ ៖ 21-May-2017 09:09 am   4 months ago

គូរស្វាមី ភរិយាដែលបានរៀបការ ហើយមានបំណងចង់បានកូនប្រុស​សម្រាប់ស្នងត្រកូលមែនទេ? វាមានវិធីសាស្រ្តមួួយចំនួនដែលអាចឲ្យអ្នកសម្រេចបានដូចក្ដីប្រាថ្នាបាន។ សូមបញ្ជាក់ថា​ ទោះបីជាយ៉ាងណាវិធីសាស្រ្ត
នេះក៏វាមិនមែនថាមានប្រសិទ្ធភាព ១០០% វាអាស្រ័យទៅដៃគូររបស់ពួកគេខិតខំបន្ថែមទៀត។សូមណែនាំនូវវីធីសាស្រ្តទាំងអស់នេះដូចខាងក្រោមនេះ៖ ១.ការសម្រេចទឹកកាម

ទឹកកាមមានជាតិប្រៃហើយវាមានភាពស្និតស្នាលជាមួយនឹង ស្បូន ។ នៅពេលរួមភេទអ្នកត្រូវសម្រេចទឹកកាម

ឲ្យបានដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានកូនប្រុសម្នាក់។

២.ហូបប្រៃ

ដើម្បីបង្កើនជាតិប្រៃ អ្នកត្រូវរកអាហារណាដែលមានជាតិប្រៃ ដូចជា សាច់ក្រហម ទឹកសូឡា និង នំស្រួយដែល
មានជាតិប្រៃព្រោះវាក៏អាបបង្កើននូវកម្រិតជាតិប្រៃបានផងដែរ។

៣.ការសម្រុកចូលឲ្យបានជ្រៅ

នៅពេលរួមភេទអ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសយកក្បាច់ណាដែលមានប្រសិទ្ធភាព​អាចទទួលបានកូនប្រុសម្នាក។

កាលណាចូលទៅជ្រៅវាអាចឲ្យទឹកកាមរបស់មនុស្សប្រុសចូលទៅដល់ស្បូន ដែលអាចបង្ករកំណើតបាន។

៤.ប្រើប្រតិទិនចន្ទគតិ

វិធីសាស្រ្តនេះត្រូវបានគេប្រើអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ ។ ប្រតិទិននេះគេប្រើ អាយុម្ដាយ និង​ខែដែលនាង

មានផ្ទៃពោះដើម្បីកំនត់ភេទរបស់ទារកបានថាជាកូនស្រី ឬ ជាកូនប្រុស។ប្រភព៖.cambtv