ផ្សាយចេញ ៖ 29-May-2017 09:40 am   4 months ago

បរទេស៖ ទឹកកាម បុរស ត្រូវបាន គេជឿថា វាជា ឱសថ ធម្មជាតិ លេខ១ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ស្នាម ជ្រីវជ្រួញ ជួយឱ្យ ស្បែក ម៉ដ្ឋ រលោង និង ទប់ស្កាត់ ឬការពារ កុំកើត មុន នៅលើ ស្បែក មុខ មាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ បំផុត។ ហើយ ទឹកកាម បុរសនេះ ត្រូវបាន យក មកធ្វើ ជា ម៉ាស បិតមុខ ដែល មាន ប្រសិទ្ធភាព ខ្ពស់ ជាង វីតាមីន E រហូត ទៅ ដល់ ៣០ដង និង អាច ពន្យា ពេល ដំណើរ ការទៅ រកភាព ចាស់ រហូត ដល់ ២០ ភាគរយ។

វិធីប្រើទឹកកាម បុរស ឱ្យបាន ត្រឹមត្រូវ ចំពោះ ស្បែក មុខ របស់ អ្នក!

វាប្រហែល ជារឿង លំបាក បន្តិច ហើយ សម្រាប់ ស្ត្រីមិន ទាន់ មាន ដៃគូ ប៉ុន្តែ ចំពោះ ស្ត្រីមាន ដៃគូ រួច ហើយ អ្នក អាច ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ត បាន យ៉ាង ងាយ ស្រួល ជាមួយ ម៉ាស ទឹកកាម បុរស ដូច ខាងក្រោម៖

– អ្នកប្រាកដថា បាន លាង សម្អាត ស្បែក របស់អ្នក ឱ្យស្អាត ជាមុន សិន

– យកទឹកកាម ទើប នឹង ចេញ ភ្លាមៗ មក លាប នៅលើ ស្បែក មុខឱ្យ សព្វល្អ

– រក្សវា ទុកឱ្យ បាន យ៉ាង ហោច ណាស់ ១៥ ទៅ ២០នាទី រហូត ដល់ វាស្ងួត ល្អ

– ជាចុងក្រោយ លាង សម្អាត ស្បែក មុខ របស់ អ្នក ជាមួយ ទឹកក្ដៅ ឧណ្ហៗ ជាការ ល្អបំផុត

– ដើម្បីទទួល បាន ប្រសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ចំពោះ ស្បែក មុខ អ្នកគួរ តែ អនុវត្ត វិធី សាស្ត្រ នេះ ឱ្យបាន យ៉ាង តិច ១ ទៅ ២ដង ក្នុង មួយ សប្ដាហ៍។

បញ្ជាក់៖ ដោយ សារតែ ទឹកកាម បុរស សម្បូរ ទៅ សារធាតុ ចិញ្ចឹម យ៉ាង ច្រើន លើស លប់ រួមមាន Testosterone, Estrogen, Prolactin, Opiod Peptides, Oxytocin, Serotonin, Melatonin និង Norepineprine ។ ហេតុនេះ ហើយ ទើប ធ្វើឱ្យ វាក្លាយ ជាម៉ាស ធម្មជាតិ លេខ១ សម្រាប់ ថែរក្សា សម្រស់ ស្បែក មុខ របស់ អ្នក យ៉ាង ពូកែ បែបនេះ៕


ប្រភព: health-168