ផ្សាយចេញ ៖ 05-Jun-2017 10:06 am   4 months ago

សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ទូរទស្សន៍វៀតណាមបានចេញផ្សាយព័ត៌មានអោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សចម្លែកមុខនៅតាមផ្លូវករណីដាក់ថ្នាំសណ្ដំអោយហិតដើម្បីចាប់ជំរិត រំលោភ សំលាប់ លួចយកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ។

ទន្ទឹមហ្នឹងនេះគណនេយ្យហ្វេសប៊ុក នួន អេឡិចស្តា ក៏បានបង្ហោះថា៖ «Share ជាបន្ទាន់ ទូរទស្សន៍ យួន បានចេញផ្សាយថា រាល់ថ្ងៃ យួនបានប្រើថ្នាំសណ្តំងាយៗ ដូចក្នុងវីដេអូ ដើម្បីចាប់ជំរិត រំលោភ សំលាប់ លួចយកទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយកំពង់តែហូរចូលមកខ្មែរ ស៊ែរជាបន្ទាន់ កុំឲ្យយួនធ្វើបាបកូនខ្មែរយើង » សូមជួយស៊ែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីការប្រុងប្រយ័ត្ន !!!

ប្រភព ៖ health-168