ផ្សាយចេញ ៖ 07-Jun-2017 05:26 am   4 months ago

វិធីសម្រកខ្លាញ់តាមបែបធម្មជាតិ!

វិធីសម្រកខ្លាញ់/ Home Remedy for lowering cholesterol

**គ្រឿងផ្សំ/ Ingredients 

-ខ្ទឹមស/ garlic

-ម្រេច/ pepper

-អំបិល/ salt

-ប្រេងអូលីវ​ ឬប្រេងឆាធម្មតា/ olive oil or others

**សូមទស្សនាវីដេអូនៃវិធីសម្រកខ្លាញ់ខាងក្រោម (Video how to make home Remedy for lowering cholesterol)៖

ប្រភព ៖ eangsophalleth