ផ្សាយចេញ ៖ 02-Jul-2017 04:36 am   3 months ago

ខ្ញុំនិងប្ដីរៀបការជាមួយគ្នាកាលពីប្ដីខ្ញុំទើបតែកំលោះ ហើយខ្ញុំទើបតែក្រមុំ ឥលូវនេះយើងអាយុ30ឆ្នាំ ហើយ មានកូន4បួនសុទ្ធតែស្រី ម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់មានកូន6សុទ្ធតែស្រីប្រុសតែ1គាត់ សម័យនោះតែមានផ្ទៃពោះគឺកូនហើយ មិនសូវចេះយល់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទដូចសម័យឥលូវទេ កាលខ្ញុំរៀបការជាប្ដីប្រពន្ធថ្មីៗ យើងទាំងពីក្មេងដូចគ្នាកំលាំងពេញដូចគ្នា យើងរួមភេទមួយយប់យ៉ាងតិចក៏2-3ដែរ រហូតពេលនេះយើងមានកូន4សុទ្ធតែស្រី យើងចង់បានកូនប្រុសណាស់តែធ្វើមិចបើវាចឹង តែរាល់ពេលសំរាលកូន….

យើងក៏សប្បាយចិត្តដូចគ្នាដែលមានសម៉ាជិកថ្មីចូលផ្ទះ ពេលនេះការរួមភេទរបស់យើងចាប់ផ្ដើមខ្សោយចុះហើយដោយសាររវល់នឹងការនឹងមើលថែកូនទាំង4 តែយ៉ាងតិចក៏មួយអាទិត្យ5ដងដែរ គ្រួសារយើងមិនមែនជាអ្នកមានអីនោះទេ តែមុខរបរកសុីអាចទទួលយកបាន ខ្ញុំកំពុងសន្សំលុយទុកទិញផ្ទះនៅមួយសម្រាប់នៅជាមួយប្ដី តែម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ថា មិនបាច់ទាន់បែកផ្ទះទេ នៅជាមួយម៉ែរសិនហើយខំយកកូនប្រុសអោយបានមួយទៀតទុកស្នងត្រកូល ចាំគាត់ជួយ3000$ ពេលទិញផ្ទះ ខ្ញុំនឹងប្ដីក៏យល់ព្រម ហើយនៅបន្តទៀត

ហើយប្ដីខ្ញុំក៏ត្រលប់មកដូចកាលពីថ្មីៗម្ដងទៀត គាត់យកមួយយប់អោយបាន2-3ដូចគ្រាដំបូង តែក៏រាងពិបាកបន្តិចទំរាំលួងកូនទាំង4អោយគេងលក់ទើបយើងបាន រួមភេទ យប់ខ្លះដល់ម៉ោង5ទើបបានអីអីគ្នា ប្ដីខ្ញុំក៏ខំចំណែកខ្ញុំក៏ខំ ពួកយើងលេងរហូតមុខស្ពេះ ថ្ងៃខ្លះញាំបាយមិនចូលក៏មាន ហត់ពេកប្ដីខ្ញុំក៏និយាយថា ” អូនហ្អា លុយទិញផ្ទះពេលនេះយើងមិនទាន់គ្រប់ទេ ហើយនៅលុយដែលយើងទុកចាប់មុខរបររកសុីទៀត ហើយពេលនេះយើងមានកូន4ហើយ ទាស់សុទ្ធតែស្រីតែក៏គួអោយស្រលាញ់ យើងគួរយកប៉ុន្នឹងបានហើយហត់ណាស់ ខំរកសុីវិញ មិនបាច់ចង់បាន3000$នឹងទេ អោយបងៗផ្សេងៗគាត់យកទៅយើងខំរកសុីវិញ ភ្នែកឡើងរូងដូចរន្ដៅហើយ. ហាហា ។

ប្រភព: khmerdam