ផ្សាយចេញ ៖ 10-Jul-2017 05:23 pm   3 months ago

ម៉ូតូ Zoomer X ដែល​កំពុង​ត្រូវ​ប៉ាន់​សម្រាប់​ទីផ្សារ​​យុវវ័យ ​ត្រូវ​គេ​​ចាប់​អារម្មណ៍​លើ​​បញ្ហា​កន្ទុយ​ត្រី​ក្រោយ ដែល​​ងាយ​បែកបាក់។

លោក ហែម សីហា ដែលមាន​បទពិសោធន៍​​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ពី​​បច្ចេកទេស​ម៉ូតូ​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​បញ្ហា​នេះ​អាច​មក​ពី​គុណភាព​ផលិត។ លោក​ថា កន្ទុយ​ត្រី​របស់ Zoomer X ផលិត​ពី​ជ័រស្រួយ​ ​ហើយ​វា​ផលិត​លយ​ចេញ​​ផុត​នៅ​ពេល​មាន​ការ​ប៉ះទង្គិច​អី​ងាយ​នឹង​បាក់។

លោក​​ថា នេះ​មិន​អាច​និយាយ​ថា​គ្រប់ប្រភេទ Zoomer X នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​តាម​ការ​មើល​ឃើញ​ជាក់ស្តែង​គឺ​កើត​មាន​ច្រើន​​មែន​​ទែន។

តម្លៃ​កន្ទុយ​នេះលើទីផ្សារ​ប្រហែល១០ ដុល្លារ

ប្រភព: sabay