ផ្សាយចេញ ៖ 12-Jul-2017 06:06 am   3 months ago

នេះជាលើកដំបូងដែលគេថតវីដេអូពីលើអាកាសដ៏អស្ចារ្យមួយនៃកុលសម្ព័ន្ធ uncontacted ចុងក្រោយរបស់ពិភពលោក។ យោងតាមវិដេអូនេះផងដែលក៏ជាភស្តុតាងដ៏សំខាន់នៃការបញ្ចាក់ថាលើលោកនេះពិតជាមានមនុស្សព្រៃពិតប្រាកដ ហើយពួកគាត់មើលមកយន្តហោះដោយក្តីចម្លែក តែបើយើងមើលរូបរាងរបស់ពួកគាត់ពិតជាចម្លែកណាស់ព្រោះមានស្បែកក្រហមៗ តែម្តង។
សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

<imgsrc=”http://biz-kh.com/wp-content/uploads/2017/07/amazon3.jpg” width=”875″ height=”505″ />


ប្រភព: biz-kh