ផ្សាយចេញ ៖ 12-Jul-2017 02:56 pm   3 months ago

នេះជាវីឌេអូ​ កុំភ្លេចចុចស្តាប់ហេីយអនុវត្តន៍តាមផងណាបេីចង់អោយសក់កូនរឺសក់ខ្លួនឯងស្អាតនឹងដុះលឿន និយាយពីវិធីសាស្រ្តបណ្តុះសក់បែបធម្មជាតិរបស់កូនស្រីខ្ញុំ សាកល្បងនឹងទទួលបានផល កូនខ្ញុំទេីបតែ1ខួបជាទេតែសក់គេជិតដល់ចង្កេះហេីយ ហេីយកូនសក់ដុះច្រេីនរាល់ថ្ងៃ