ផ្សាយចេញ ៖ 14-Jul-2017 07:57 am   2 months ago

KMS Shop ជាហាងដំបូងគេនៅប៉ោយប៉ែតដែលធ្វើការងារសម្បុរសធម៍នៅប៉ោយប៉ែត ៕

KMS Khmer Modified Shop គឺជាហាងដែលនាំចូលគ្រឿងតុបតែងម៉ូតូពីប្រទេសថៃពិតៗ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ព្រមទាំងមានការរៀបតំលេីងយ៉ាងផ្ជិតផ្ចង់៕ ជាងមានជំនាញច្បាស់លាស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយ ៕ មិនតែប៉ុណ្ណោះហាងលក់គ្រឿងតែងម៉ូតូមួយនេះក៏មានកាសហកាជាមួយក្រុមម៉ូតូតែងធុនតូច CMC Cambodia Modified Club ក្រុងប៉ោយប៉ែត៕ ដេីម្បីបង្កេីតមូលនិធិស្បុរសធម៍ រាល់1ឆ្នាំ 2ដង ដេីម្បីជួយការងារសង្គមផងដែរ ៕ ដូច្នេះហើយ សូមមេត្តាបងប្អូនជួយគាំទ្រហាងមួយនេះផង ក៏អាចចាត់ទុកថាជួយចូលរួមការងារសង្គមមួយផ្នែកដែរុ៕ ប.ជ រាល់ប្រាក់ចំនេញរបស់KMS ចំនួន05%ទៅ10% រាល់6ខែម្តង់ត្រូវបានយកទៅបង្កេីតជាមូលនិធិសប្បុរសធម៍ដេីម្បីជួយទៅដល់កុមារដែលខ្វះខាត នៅតាមសាលាក្រីក្រ ….