ផ្សាយចេញ ៖ 27-Oct-2016 04:02 pm   12 months ago

ស្នូលពោត មានសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដែល សំខាន់បំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្ស។ ទោះជាយ៉ាងណា, ភាគច្រើន ពួកយើងបោះវាចោលដោយមិនដឹងថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗសម្រាប់សុខភាព ។

why-you-should-not-throw-away-corn-silk

ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ ដែលអ្នកអាចទទួលបានពីសូត្រពោតគឺ:

សូត្រពោតមានផ្ទុកវីតាមីន K ដែលអាចជួយយកឈ្នះបញ្ហាជាមួយនឹងការ coagulation ឈាម។ វីតាមីននេះនឹងជួយអ្នកមិនឱ្យបាត់បង់ឈាមច្រើនពេកនៅក្នុងករណី របួសហូរឈាម។

ការពារជំងឺគ្រួសក្នុងតម្រងនោម ។ ការកើតឡើងគ្រួសក្នុងតម្រងនោមកើតឡើងដោយសារគ្រីស្តាល់តិចតួចកក នៅក្នុងតម្រងនោម។ សូត្រពោតនឹងបង្កើនអោយមានលំហូរទឹកនោម, ដូច្នេះនឹងបង្ការការកើតឡើង នៃគ្រីស្តាល់ នឹងការពារគ្រួសក្នុងតម្រងនោមកើតឡើង។

គ្រប់គ្រងកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុល។ កម្រិតខ្ពស់នៃកូឡេស្តេរ៉ុលអាក្រក់ក្នុងឈាមត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺជាច្រើននិងស្ថានភាពសុខភាពរបស់បេះដូង។ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកពីភាពខុសគ្នានៃការមានផលវិបាកផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសុខភាពរបស់បេះដូងមួយ, និងត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុល, អ្នកគួរប្រើប្រាស់សូត្រពោត។