ផ្សាយចេញ ៖ 01-Nov-2016 05:29 am   12 months ago

ជាញឹកញាប់ណាស់ដែលស្រ្តីមេផ្ទះតែងប្រឡាក់ត្រី រួចយកទៅហាលថ្ងៃអោយស្ងូត តែប្រកានេះធ្វើអោយធ្វើអោយត្រីទាំងនេាះមាន1455016843_1

ក្លិនផ្អុស ដោយសារតែសត្វរុយរោម និង ពងដាក់បណ្ដាលអោយកើតជាដង្កូវជាដើម។

វិធីដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព គឺនៅពេលប្រឡាក់ត្រីម្ដងៗ ស្រ្តីមេផ្ទះត្រូវលាយទឹកខ្មេះដាក់ចូលក្នុងអោបិលប្រឡាក់ត្រីនេាះបន្តិច រួចហើយសឹមយកទៅហាល ។ នៅពេលនេាះក្រៅពីត្រីមិនមានក្លិនផ្អុយ ថែមទាំង សត្វរុយក៏លែងហ៊ានមកក្បែរ ហើយត្រីប្រឡាក់មានពណ៏ស្រស់ ពេលយកទៅចានមានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតផង។